Onze klachtenprocedure

 

Wij behartigen jouw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat je een klacht hebt. 
 
Dit hoeft niet altijd te betekenen dat je ook daadwerkelijk schade hebt geleden. Ook wanneer onze dienstverlening niet aan jouw verwachtingen heeft voldaan, verzoeken wij je dit direct bij ons kantoor te melden. Alleen op deze manier zijn wij in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren. 
 
Eerst een klacht kenbaar maken aan ons. 
Indien je een klacht hebt, kan je jouw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post, via onderstaand formulier of per e-mail, bij onze directie (Rob Brugmans) kenbaar maken. Rob zal jouw klacht schriftelijk vastleggen in ons klachtenregister en proberen om tot een snelle oplossing te komen van jouw klacht. 
 
Als dit niet mogelijk is informeren wij je binnen 14 dagen over de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld door ons kantoor. Wij streven ernaar jouw klacht binnen uiterlijk zes weken na deze kennisgeving af te handelen en indien mogelijk sneller. 
 
Na deze termijn ontvang je van ons bericht om de uitkomsten van ons  onderzoek persoonlijk met je te bespreken. Indien je dit niet op prijs stelt, ontvangt je van ons een schriftelijke reactie. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing zullen wij zo spoedig mogelijk zorgen voor uitvoering daarvan. 
 
Daarna eventueel naar het klachteninstituut 
Indien wij samen met jou niet tot overeenstemming kunnen komen over de oplossing van jouw klacht, dan kan je jouw klacht desgewenst schriftelijk voorleggen aan: 
 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
Postbus 93257 
2509 AG DEN HAAG 
Internet : www.kifid.nl 
 
Voor jouw zekerheid 
Wanneer jouw klacht leidt tot een financiële claim dan geven wij je graag de zekerheid dat wij in staat zijn een gerechtvaardigde claim te kunnen betalen. Hiervoor hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de wettelijk gestelde vereisten.